Zwarte cijfers

Gepubliceerd op donderdag 25 januari 2018 - Bron: FCVD.nl
Maandag 22 januari 2018 werden wij door FC Volendam uitgenodigd naar aanleiding van de commotie die ontstond na het niet toetreden van Marco Sombroek tot het bestuur van FC Volendam.
De Raad van commissarissen, de Business Club, de Club van 200, de Supportersvereniging, RKAV Volendam, Gemeente, pers, vrijwilligers, personeelsleden en tal van supporters en sponsoren waren aanwezig. Ik ben zoals jullie in vorige bijdrages hebben mogen merken een groot voorstander van openheid en transparantie. Ik en alle andere aanwezigen juichen de openheid die door het Bestuur op deze bijeenkomst werd gegeven dan ook van harte toe.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst was ik voor dit magazine al dieper in de cijfers van onze club gedoken.
Onderstaand een overzicht waar ik tijdens de bijeenkomst ook aan gerefereerd heb.


De navolgende gegevens zijn allemaal ontleend aan de openbaar gepubliceerde jaarverslagen van onze FC Volendam en de cijfers over het seizoen 2016-2017 welke getoond werden op het scherm tijdens de ledenvergadering van de businessclub en op die van maandagavond 22 januari.


Cijfers


*1 de jaarcijfers van 2011-2012 zijn nooit gepubliceerd, cijfers zijn ontleend aan het eindsaldo eigen vermogen 2010-2011 en het beginsaldo eigen vermogen 2012-2013.
*2 in het jaarverslag wordt geen uitsplitsing meer gemaakt in transferopbrengsten
*3 conform de getoonde cijfers op de ledenvergadering van de Businessclub en die van 22 januari 2018.


Tijdens de bijeenkomst werd door het bestuur van FC Volendam een presentatie gegeven over de huidige financiële situatie. Op het scherm werd een verwacht netto resultaat getoond voor het seizoen 2017-2018 van € 173.000 positief.
Ik spreek de hoop uit dat de geprognotiseerde zwarte cijfers voor het seizoen 2017-2018 ook daadwerkelijk behaald zullen worden. Dit in tegenstelling tot de 7 voorafgaande seizoenen.
Met het positieve resultaat hoop ik, maar ook de andere aanwezige partijen, dat de “gaten” minder snel te hoeven worden gedicht met uitgaande transfers. In de afgelopen seizoenen was dat namelijk vaak, gezien de financiële situatie, onvermijdelijk.

Namens de Supportersvereniging mag ik ook melden dat wij blij zijn dat het bestuur en de Raad van Commissarissen nadrukkelijk de wens hebben uitgesproken te gaan verjongen.
Als Supportersvereniging vertrouwen wij er dan ook op dat de aanmeldingen voor de Raad van Commissarissen van zowel de Club van 200, de Supportersvereniging Volendam maar ook van de andere geledingen, zoals in de statuten zijn vastgelegd, snel opgepakt zullen worden zoals besproken op de bijeenkomst.
Voorts wil ik hier het bestuur alle succes wensen om de getoonde en te verwachten resultaten ook daadwerkelijk te behalen. Aan onze spelers en staf rest de belangrijke de taak om de tribunes weer vol te krijgen met aansprekende resultaten.