De stand van zaken

Gepubliceerd op dinsdag 19 december 2017 - Bron: FCVD.nl
31 oktober 2016 werd het jaarverslag van FC Volendam over het seizoen 2015-2016 gepresenteerd.
In het jaarverslag welke vrij oproepbaar is op de website van FC Volendam werd het volgende vermeld:
Het seizoen werd financieel afgesloten met een negatief resultaat van maar liefst € 345.204. Dit resultaat werd mede veroorzaakt door de wisselvallige prestaties in de competitie en ten gevolge daarvan, door dalingen in de wedstrijdopbrengsten, terugloop in de sponsoropbrengsten en een hogere investering in de jeugdopleiding teneinde beter te kunnen concurreren met de opleidingen van de ons omringende BVO's. Ook het treffen van voorzieningen voor sponsoren die werden geconfronteerd met een faillissement had invloed op het resultaat. Een aantal kosten viel hoger uit dan vooraf begroot. Als laatste hadden de investeringen in beide nieuwbouwhoeken vooralsnog niet het resultaat gebracht waarop werd gerekend.Kortom het eigen vermogen van Volendam daalde naar nog slechts € 103.000.

Volgens ditzelfde verslag is wel duidelijk dat de vele en grote investeringen die FC Volendam in de voorbije seizoenen gedaan heeft om een eredivisiewaardige BVO te kunnen zijn met een daarbij passende entourage een fikse aanslag zijn geweest op de liquiditeit en resultaat. Mede daarom is FC Volendam, destijds van de gezonde categorie 3 naar categorie 2 verhuist.

Nu is het gissen hoe onze club financieel in het seizoen 2016-2017 heeft gedraaid. Feit is wel dat er ondanks de steeds slechter wordende financiën weer een verbouwing heeft plaats gevonden. In het seizoen 2016-2017 werd de gehele business club verbouwd en deze verbouwing werd bekostigd met een obligatielening. De rendementen van deze obligatielening moeten in de toekomst voortvloeien uit transfers van de selectie. Gedurende het seizoen 2016-2017 werd Gyliano van Velzen in de winterstop verkocht en waren de prestaties op het veld na de winterstop lang niet meer van hetzelfde niveau.
In mijn vorige bijdrages heb ik mijn verbazing al over de obligaties uitgesproken. Ik blijf erbij dat dit alles behalve een gezonde situatie is. Onze club speelt mogelijk met vuur.

Omdat de jaarrekening over het seizoen 2016-2017 nog steeds niet is verschenen kan ik niet beoordelen of de verbouwing dusdanige rendementen heeft opgeleverd dat Volendam eindelijk eens de selectie van een kwaliteitsinjectie had kunnen voorzien. Feit is wel dat nog vóór de transferdeadline was verstreken ook Kevin van Kippersluis werd verkocht en daar werd helaas niemand voor teruggehaald. Ook duiken de laatste tijd in de media verhalen op dat onze FC Volendam een fikse huurachterstand heeft opgelopen bij onze gemeente.
FC Volendam vindt de huurverhoging n.a.v. de verbouwing van de hoeken en de businessclub buitenproportioneel.
Men heeft echter wel gewoon een handtekening gezet onder de huurverhoging.

Geacht FC Volendam bestuur wanneer kunnen wij het jaarverslag over 2016-2017 verwachten? Door deze openheid kunnen wij als supporters dan zelf oordelen of onze club nou wel of niet gezond is. De affaire met de huurachterstand doet op dit moment namelijk anders vermoeden...